สำหรับการอัปเดต Theme บน WordPress นั้น สามารถอัปเดตหรืออัปโหลดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ แต่! หากอัปเดตผ่านหน้าเว็บไซต์ไม่ได้หรืออัปโหลดไฟล์ไม่ผ่าน..สามารถอัปไฟล์โดยผ่านทางโปรแกรม FileZilla ได้ตามขั้นตอนดังนี้เลยครับ https://support.thaidata.cloud/kb/update-wordpress-theme-by-filezilla/

Was this answer helpful? 10 Users Found This Useful (11 Votes)