การตั้งค่า DNS Record Cloud E-mail สำหรับ DirectAdmin Print

  • 2

การตั้งค่า DNS Record Cloud E-mail บนโฮสติ้งหลักสามารถทำได้โดยเพิ่ม Record ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นี้ลูกค้าจะได้รับทางอีเมลเมื่อเปิดใช้บริการครับ


NAME       TPYE        VALUE
mail         CNAME     cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com.
pop          CNAME     cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com.
imap        CNAME     cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com.
smtp        CNAME     cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com.
webmail   CNAME     cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com.

MX Record
10 cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com.SPF Record ป้องกันการปลอมแปลงอีเมลและป้องกันอีเมลเป็นอีเมลขยะ
Record Name : ชื่อ domainname.com.
Record Type : TXT
Record Value : v=spf1 include:spf.thaidatahosting.com include:spf-1.thaidatahosting.com ~all
Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ