ทีมงาน Lite Speed ได้ทำการทดสอบเรียกใช้ HTTP/2 ที่ implementation จาก LiteSpeed Web Server, nginx, และ Apache ซึ่งเว็บ Hosting อื่นในประเทศไทยปกติจะใช้ Apache และ Nginx เพื่อดูผลลัพธ์เปรียบเทียบด้วยการโหลดหน้า Wordpress ได้ลัพธ์ว่าออกมาดังนี้

  • LiteSpeed รองรับโหลด Request per second ได้ดีกว่า nginx ถึง 12 เท่า
  • LiteSpeed รองรับโหลด Request per second ได้ดีกว่า Apache ถึง 84 เท่า

การทดสอบนี้ทีมงาน Lite Speed ได้ยึดหลักการของ http2benchmark.org ซึ่งเป็นเว็บที่เป็นกลางและเชื่อถือได้

ข้อมูลการทดสอบประกอบสามารถดูเพิ่มเติมได้จากที่นี่ครับ Litespeed For Wordpress Hosting

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)