rebuild new os kernel (Resolved)
 • Priority - Critical
 • Affecting Server - cloud-linux01.thaidatahosting.com
 • rebuild new os kernel for fix os bugs.

 • Date - 22/04/2018 15:59 - 22/04/2018 17:59
 • ตอบล่าสุด - 06/05/2018 15:12
Fixed bug (Resolved)
 • Priority - Critical
 • สวัสดีครับ

  ขณะนี้ cloud-linux05 ตรวจพบช่องโหว่ของการ injection ที่ร้ายแรง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปิดระบบเพื่อปิดรอยรั่วดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย กรุณางดอัพเดทข้อมูลในระหว่างทำการแก้ไขชั่วคราวครับ

 • Date - 10/09/2017 11:30
 • ตอบล่าสุด - 05/02/2018 09:04
เพิ่มหน่วยความจำคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ mscloud-ns1 (Resolved)
 • Priority - Critical
 • Affecting Server - mscloud-ns1.thaidatahosting.com
 • เพิ่มหน่วยความจำคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ mscloud-ns1.thaidatahosting.com เพื่อให้ประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 • Date - 31/08/2017 12:05 - 31/08/2017 12:10
 • ตอบล่าสุด - 31/08/2017 12:10
Upgrade MariaDB 10.2 & Apache (Resolved)
 • Priority - Critical
 • Affecting Server - cloud-linux01.thaidatahosting.com
 • Upgrade MariaDB 10.2 & Apache

 • Date - 29/05/2017 00:14 - 30/05/2017 01:00
 • ตอบล่าสุด - 29/05/2017 02:08
MA Server SSD Cache Host (Resolved)
 • Priority - High
 • ตามช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ครับ

 • Date - 15/04/2016 00:32 - 15/04/2016 06:30
 • ตอบล่าสุด - 15/04/2016 10:15
Migration Server To CS-loxinfo Cyberworld (Resolved)
 • Priority - Critical
 • เนื่องจาก CS-Loxinfo ตึก The Cloud ซึ่งเป็นตึก IDC ลูกของ CS-Loxinfo มีปัญหาทางเครือข่ายบ่อยครั้ง วิศวกรของเราจึงมีความเห็นในการย้าย Cloud Server Node Mail Server มายังตึก Cyber World ซึ่งเป็นตึกโครงข่ายหลักของ CS loxinfo โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 5 ชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้น

  ผลกระทบ

  • IP ของ Server ทุกเครื่องใน Node จะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากลูกค้ามีการ Set ค่าในโปรแกรม Mail Client ต่าง ๆ ด้วย IP Address กรุณาแก้ไขการตั้งค่าใหม่ด้วยการใช้ hostname เช่น mail.ชื่อโดเมนเนม.co.th
  • ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถรับ-ส่งอีเมล และใช้งานระบบได้ เนื่องจากจำเป็นต้อง Shutdown ระบบ กรุณาหาแนวทางหรือแผนสำรอง หากมีความจำเป็นต้องติดต่อด้วยอีเมลในช่วงวันและเวลาดังกล่าว


  สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการตั้งค่าด้วย IP Address โดยตรงจะไม่ได้รับผลกระทบและไม่จำเป็นต้องแก้ไข IP ใหม่ครับ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการ ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีครับ ขอขอบพระคุณที่วางใจเลือกใช้บริการกับ thaidatahosting ครับ

 • Date - 16/01/2016 00:00 - 16/01/2016 05:00
 • ตอบล่าสุด - 17/01/2016 08:28

Powered by WHMCompleteSolution