ข่าวสาร

ประกาศกฎหมาย ICANN โดเมนเนมต้องยืนยันตัวตนทางอีเมล

  • 14th January 2014
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers หรือ ICANN องค์กรดูแลโดเมนเนมโลกได้ออกกฎใหม่ให้ทุกโดเมนเนมที่มีการจดใหม่ มีการยืนยันตัวผ่านทางอีเมล ...
Continue reading