ข่าวสาร

ประกาศแจ้งเพิ่มหมายเลขติดต่อ Hotline

  • 7th November 2022
จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง THAI DATA HOSTING ขอแจ้งเพิ่มหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์ 061-989-8891 ...
Continue reading

แจ้งอัพเกรด Cloud Linux Hosting Cluster 001 เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  • 5th November 2022
สวัสดีครับ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เราได้อัพเกรดเปลี่ยนผ่านจาก Apache + Litespeed มาเป็น Litespeed เทคโนโลยีชั้นนำ ตัวใหม่ ...
Continue reading