ข่าวสาร

แจ้งเตือน Bug systemd ใน Ubuntu 18.04

  • 31st August 2022
ลูกค้าที่ใช้งาน Ubuntu Version 18.04 อยู่ แนะนำให้ Update Version โดยด่วน เนื่องจากมีการรายงานที่เกี่ยวของกับปัญหา Bug ในส่วนของ systemd ...
Continue reading