Authorize User คือ การเพิ่มผู้ติดต่อให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและมีอำนาจในการสั่งการและรับอีเมลต่างๆ ของผู้ติดต่อหลัก ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก

ตัวอย่างเช่น

case a : หากลูกค้ามีหลายแผนกและต้องการให้แต่ละแผนก ได้รับอีเมลบริการต่างๆ ก็สามารถรับอีเมลได้เลย เช่น หากบริการจะหมดอายุ จะมีอีเมลแจ้งเตือนการชำระค่าบริการ และผู้ติดต่อหลักไม่สะดวกในการตรวจสอบอีเมลแจ้งค่าชำระบริการ อาจทำให้บริการหมดอายุและถูกระงับชั่วคราว แต่ถ้ามีผู้ติดต่อย่อยและให้สิทธิ์การรับอีเมลแจ้งเตือนการชำระค่าบริการ อีเมลแจ้งเตือนชำระค่าบริการก็จะถูกส่งไปที่ผู้ติดต่อหลัก และผู้ติดต่อย่อยค่ะ ทำให้ผู้ติดต่อย่อยสามารถชำระค่าบริการได้ทันท่วงทีค่ะ

case b : กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Hosting Account, FTP ต้องแจ้งด้วยอีเมลที่ถือเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสั่งการเท่านั้น

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อย่อยสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
1. Login เข้าสู่ระบบที่ https://my.thaidatahosting.com และเลือก New Contact2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดต่อย่อยให้ครบถ้วน


3. เมื่อทำการ ติ๊ก Tick to configure as a sub-account with client area access เรียบร้อยแล้ว จะมีช่องให้ใส่ Password ให้ใส่ Password ได้ตามต้องการค่ะ


4. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอีเมลต่างๆ


5. เมื่อกด บันทึก ก็เสร็จสิ้นการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อย่อยค่ะ


6. จะเห็นได้ว่าเมนู Contacts มีชื่อผู้ติดต่อเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

Was this answer helpful? 2 Users Found This Useful (4 Votes)