ประกาศแจ้งเพิ่มหมายเลขติดต่อ Hotline

  • Monday, 7th November, 2022
  • 09:42am

 

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน บริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

จากเดิม 02-120-9636 เป็นหมายเลข

Hotline : +66(0)91-7894282 , +66(0)83-4566596 , +66(0)61-9898891

Office : +66(0)2-026-3180

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 

« ย้อนกลับ