ประกาศแจ้งเพิ่มหมายเลขติดต่อ Hotline

  • Monday, 7th November, 2022
  • 09:42am

จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง THAI DATA HOSTING ขอแจ้งเพิ่มหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์ 061-989-8891 เพื่อให้รองรับการขยายตัวและการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว สามารถรองรับจำนวนสายที่เข้ามาพร้อมกันได้มากยิ่งขึ้น

การติดต่อในช่องทางอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.thaidatahosting.com/support/ เช่นเดิมค่ะ

« ย้อนกลับ