ประกาศ เพิ่มพื้นที่ Cloud VPS Enterprise

  • Tuesday, 5th March, 2019
  • 17:01pm

ลูกค้า Cloud VPS Enterprise (https://www.thaidatahosting.com/cloud-service/cloud-vps-hosting/) ที่สนใจอัพเกรดเพิ่มพื้นที่ฟรี สามารถนัดหมายเวลาที่สะดวก เนื่องจากการอัพเกรดจะต้องมีการ Reboot Server ใหม่เพื่อให้การเพิ่มพื้นที่เสร็จสมบูรณ์

  • Cloud VPS Enterprise 40GB + 15GB ได้รับพื้นที่เพิ่มเป็น 55GB

  • Cloud VPS Enterprise 60GB + 20GB ได้รับพื้นที่เพิ่มเป็น 80GB

  • Cloud VPS Enterprise 100GB + 60GB ได้รับพื้นที่เพิ่มเป็น 160GB

  • Cloud VPS Enterprise 200GB + 120GB ได้รับพื้นที่เพิ่มเป็น 320GB

  • Cloud VPS Enterprise 300GB + 340GB อัพเกรดเพิ่มเป็น 640GB

  • Cloud VPS Enterprise 400GB + 880GB อัพเกรดเพิ่มเป็น 1280GB

  • Cloud VPS Enterprise 800GB + 800GB อัพเกรดเพิ่มเป็น 1600GB


ลูกค้าที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server หลังจากอัพเกรดแล้ว ต้องทำการ Extend Disk บน Server Manager หรือส่ง Administrator password ให้เจ้าหน้าที่ของเราดำเนินการให้ได้ที่ [email protected] ครับ

« ย้อนกลับ