แจ้งเตือน Bug systemd ใน Ubuntu 18.04

  • Wednesday, 31st August, 2022
  • 13:01pm

ลูกค้าที่ใช้งาน Ubuntu Version 18.04 อยู่ แนะนำให้ Update Version โดยด่วน

เนื่องจากมีการรายงานที่เกี่ยวของกับปัญหา Bug ในส่วนของ systemd จะทำให้ไม่สามารถ resolve DNS หรือไม่สามารถติดต่อกับเครื่อง Server ภายนอกได้ ซึ่งจะทำให้ระบบล่มในที่สุด

แนะนำวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการตั้งค่า FallbackDNS หรือ Update Version โดยเร็วที่สุด

« ย้อนกลับ